Λογοτεχνικές, Τεχνικές & Εκπαιδευτικές Εκδόσεις - ΕλΚεΤεΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Λογοτεχνικές, Τεχνικές & Εκπαιδευτικές Εκδόσεις

Υπηρεσίες > Εκδόσεις
    Ανάμεσα στο πλήθος των δημιουργικών δραστηριοτήτων μας από την ίδρυση του ΕΛΚΕΤΕΠ, εξέχουσα θέση κρατούν οι εκδόσεις (ηλεκτρονικές, έντυπες ή συνδυασμός τους).

    Δίνοντας προτεραιότητα στις σύγχρονες ηλεκτρονικές και κυρίως στις διαδραστικές εκδόσεις, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλο το φάσμα της δημιουργίας ενός έργου. Από τον σχεδιασμό μέχρι την εκτύπωση.

    Είτε πρόκειται για δικές μας πρωτοβουλίες, είτε για “παραγγελίες” μέρους ή πλήρους παραγωγής, ή για παροχή τεχνογνωσίας (ειδικά στις σύγχρονες μορφές της), το αποτέλεσμα έχει σαν προαπαιτούμενο εκ μέρους μας την υψηλή αισθητική σε συνδυασμό με την τεχνική αρτιότητα.
   Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε προτάσεις, για οποιαδήποτε εκδοτική συνεργασία μάς παρέχει τα εχέγγυα ότι δύναται να προάγει ποιοτικά τον πολιτισμό σε οποιονδήποτε βαθμό κι επίπεδο, αρκεί να αποτελεί προϊόν πρωτότυπης σκέψης (ή νόμιμης αναδημοσίευσης) και να συνάδει σε γενικές γραμμές με την υποκειμενικότητα της αισθητικής και ηθικής μας άποψης.

   Η εμπορικότητα είναι επιθυμητή, αλλά δεν αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού