D-paper Project - ΕλΚεΤεΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

D-paper Project

New concepts

    Το D-paper Project πραγματώνεται μέσω της υλοποίησης ενός αριθμού ηλεκτρονικών media modules και applications, που καλούνται να λειτουργήσουν είτε ως μέρη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας, είτε αυτόνομα. Οι ιδιότητες, ο εργονομικός και δημιουργικός συνδυασμός των μερών καθώς και η τελική μορφή της, καθορίζονται μετά από ενδελεχή μελέτη των πραγματικών αναγκών όπως αυτές καθορίζονται πλέον στα πλαίσια της δημιουργίας μιας σύγχρονης εφημερίδας.
Ένας σύγχρονος εκδοτικός οίκος, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης τα media, μπορεί μετην βοήθεια του D-paper project (ή κάποιου υποσυνόλου του κατά περίπτωση)

Ø να μεριμνήσει δημιουργικά για το επιχειρηματικό του μέλλον, αναπτύσσοντας υποδομές και αποκτώντας την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να προλάβει τις ραγδαίες ανά τον κόσμο εξελίξεις στο χώρο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να απαντά στις προκλήσεις ενός ολοένα και πιο αμείλικτου ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, ήδη πολλοί μεγάλοι διεθνείς οίκοι έχουν καταργήσει (ή σχεδιάζουν να το πράξουν άμεσα) τη φυσική έντυπη μορφή των εκδόσεών τους. (Π.χ. Newsweek, Financial Times, New York Times κλπ)

Ø να προσδώσει στα ήδη παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του, την πολυπόθητη προστιθέμενη αξία με ένα πολύ χαμηλό ανταποδοτικό επενδυτικό κόστος

Ø να αυξήσει εκθετικά το μέγεθος του ήδη υπάρχοντος target group του, καλύπτοντας ανάγκες ομάδων αναγνωστών, που με άλλο τρόπο δε θα μπορούσε να προσεγγίσει. (Π.χ. τα εκατομμύρια των ομογενών, τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, τους ηλικιωμένους κλπ μέσω της talk paper ή ακόμα και τους αντίθετης πολιτικής ιδεολογίας αναγνώστες που θα μετατραπούν αυτόματα σε εν δυνάμει αγοραστές των ενθέτων ή άλλων "αλά καρτ" μερών της εφημερίδας μέσω της custom paper)

Ø να ισχυροποιηθεί απέναντι στον ανταγωνισμό, αποκτώντας πρόσθετη κατοχύρωση του brand name του στη συνείδηση των αναγνωστών του, αλλά και της ευρύτερης αγοράς

Ø να επωφεληθεί της δωρεάν (παράπλευρης) διαφήμισης στο σύνολο των media, λόγω ανάδειξης της καινοτομικής του δράσης. (Π.χ. αναφορές στα εκατοντάδες blogs – forums κλπ)

Ø να επεκταθεί στο παγκόσμιο αναγνωστικό κοινό, εφόσον αποφασίσει να αξιοποιήσει την ευκολία της μεταφρασμένης έκδοσης της talk paper ή μέρους της custom paper


 
Επί μέρους modules

 
D-paper (Digital newspaper)
Ψηφιακή εφημερίδα

 Βασίζεται σε ηλεκτρονική αναπαραγωγή ολόκληρης της ύλης του φυσικού εντύπου και των ενθέτων του, είτε σε απλή μορφή (simple flip book), είτε σε διαδραστική (interactive). Δίνει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης (direct access) και υποστήριξη της πληροφορίας με οπτικοακουστικό υλικό (video, audio αρχεία, web links, κλπ). Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί και πρόσθετη πληροφορία εκτός ύλης που σε κάθε άλλη περίπτωση θα πήγαινε χαμένη.

T-paper (Talk newspaper)
Ομιλούσα εφημερίδα

  Επιλέγεται η ουσία της πληροφορίας που είναι πραγματικά αναγκαία στο μέσο αναγνώστη και ηχογραφείται. Μπορεί εύκολα να έχει πολύγλωσση μορφή. Επίσης, μπορούν στην ανάγνωση να χρησιμοποιούνται κατά καιρούς διάφοροι επώνυμοι guests ή και οι ίδιοι οι αρθρογράφοι κατά περίπτωση, προσδίδοντας έξτρα ενδιαφέρον στο τελικό αποτέλεσμα.

C-paper (Custom newspaper)
Παραμετροποιήσιμη εφημερίδα

 Η ύλη κατακερματίζεται θεματικά, κοστολογείται ανά τμήμα και ένθετο, οπότε κατά συνέπεια ο αναγνώστης θα μπορεί να συνθέσει τη δική του προσωπική εφημερίδα, περιλαμβάνοντας σε αυτήν αποκλειστικά την πληροφορία που τον ενδιαφέρει και καταβάλλοντας αθροιστικά το ανάλογο αντίτιμο.

A-paper (newspaper Archive)
Αρχείο εφημερίδας

 Αξιοποίηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της εφημερίδας μέσω του έμπειρου ειδικού τμήματος αρχειοθέτησης – αποδελτοποίησης του ΕΛΚΕΤΕΠ και του λογισμικού «Αρχειοθέτης», είτε για εσωτερική χρήση
που θα διευκολύνει στο μέγιστο εργονομικά τους εργαζόμενους, είτε μέσω data base στο reception website που θα προσφέρεται έναντι συνδρομής σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Reception website

  Ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα modules του d-paper project. Υλοποιείται σε διαδικτυακό περιβάλλον σε μορφή συνδρομητικού δυναμικού web site, ενώ παράλληλα μπορεί να διανέμεται και σε μορφή multimedia εφαρμογής μέσω cd ή αρχείου για download.

σημ.: Τα modules, είτε αυτόνομα, είτε συνδυαστικά, μπορούν να μετατραπούν κατ’ απαίτησή σας και σε applications για IOS και Android (αν και δεν το θεωρούμε απαραίτητο, κρίνοντάς το ως υπερβάλλον έξοδο, καθότι το reception website θα μεριμνά για τους χρήστες των smartphones δρομολογώντας τους αυτόματα σε ειδική εφαρμογή σχεδιασμένη για τις ανάγκες τους).

Web management office

  Ειδικός τομέας του ΕΛΚΕΤΕΠ στελεχωμένος από καταξιωμένους επαγγελματίες που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας και να συντηρήσει σε βάθος χρόνου καινοτόμες διαδικτυακές δράσεις, με γνώμονα πάντα την εργονομία και την υψηλή αισθητική.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού