Περί... - ΕλΚεΤεΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


     Το Ελληνικό Κέντρο Τεχνολογικού Πολιτισμού (ΕΛΚΕΤΕΠ) είναι ένας ιδιωτικός φορέας που συνεργάζεται με δημόσιους και λοιπούς ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), αναπτύσσοντας διάφορες εφαρμογές πληροφορικής, ήχου & εικόνας. Με το παραγόμενο έργο του συντελεί στην υλοποίηση ενός απώτερου σκοπού, να τεθεί η τεχνολογία δημιουργικά στην υπηρεσία του πολιτισμού.

    Το ΕΛΚΕΤΕΠ λειτουργεί μέσω ομάδων εργασίας & έρευνας σε διάφορους τομείς της επιστήμης και του πολιτισμού, με στελέχη επιλεγμένα με αυστηρά τεχνικά αλλά & ανθρωποκεντρικά κριτήρια. Σημαντικό πλεονέκτημά του, ως προς την τελική ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος σε κάθε project που αναλαμβάνει, αποτελεί η δημιουργική αλληλεπίδραση της επιμέρους τεχνογνωσίας μέσω της απρόσκοπτης και συνεχούς συνεργασίας των τμημάτων του.
   Η βασική αρχή των στελεχών και των συνεργατών μας, η οποία απηχεί και τις προθέσεις μας εν γένει, ήταν είναι και θα είναι ότι για εμάς:

η πρόοδος της τεχνολογίας αποκτά πραγματική αξία, μόνο όταν το προϊόν της καταστεί άκοπο κτήμα των πολλών ως παράγοντας πολιτισμού...
   Στις σελίδες που ακολουθούν, μέσα από μερικές σύντομες αναφορές σε κάποιες από τις υπηρεσίες  που παρέχει το ΕΛΚΕΤΕΠ, μπορείτε να έρθετε σε μια πρώτη επαφή με το δημιουργικό όραμά μας. Ελπίζουμε να σας κινήσουμε το ενδιαφέρον, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να βαδίσουμε σε κοινά μονοπάτια παραγωγής έργου μέσα από γόνιμες συνεργασίες.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού