2008 - ΕλΚεΤεΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

2008

Αρχείο
    Το 2008 το ΕΛΚΕΤΕΠ παρέδωσε στην εφημερίδα Το Ποντίκι ψηφιοποιημένη ολόκληρη την εκδοτική της δραστηριότητα από το 1979 (έτος ίδρυσής της) μέχρι τότε, ενσωματωμένη σε custom version του λογισμικού Αρχειοθέτης (παραμετροποιημένο σε ειδικά μελετημένο για δημοσιογράφους indexing system με πρώτο κριτήριο την υψηλή εργονομία), ώστε πέραν της απλής διάσωσης του υλικού, αυτό να αξιοποιηθεί απρόσκοπτα με ποικίλους τρόπους στο μέλλον.
    Ένα animation που  δημιουργήθηκε από το ΕΛΚΕΤΕΠ και χρησιμοποιήθηκε ως "screen saver αναμονής" στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της εφημερίδας που εγκατεστάθηκε το λογισμικό με το αρχείο.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού