Πολυμεσική Προώθηση Φυσικών Προσώπων & Επιχειρήσεων - ΕλΚεΤεΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Πολυμεσική Προώθηση Φυσικών Προσώπων & Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες
          
    Κάτω από τη γενική επωνυμία "ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ", προσφέρεται στον ενδιαφερόμενο πελάτη (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) ένα "πακέτο" multimedia υπηρεσιών (κατασκευή διαδραστικών συνθέσεων κειμένου και οπτικο - ακουστικού υλικού σε μορφή CD ή DVD-ROM ή διάφορων τύπων ψηφιακών αρχείων ανεβασμένων στο διαδίκτυο για κάθε χρήση). Στόχος του η ενεργή στήριξη των επιμέρους δράσεων που ακολουθούν, προσαρμοσμένες απόλυτα στις εκάστοτε ανάγκες, λειτουργώντας είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά.

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: απώτερος σκοπός της είναι η διανομή του διαδραστικού υλικού προώθησης απ' ευθείας στο target group που απευθύνεται η επιχείρηση.

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗΣ: η παραγόμενη εφαρμογή εξειδικεύεται στην ελκυστική ανάδειξη ενός προϊόντος τη στιγμή της πώλησης. Προβάλλεται σε οθόνη μεγάλων διαστάσεων και ο χειρισμός της γίνεται από τον πωλητή. Εναλλακτικά μπορεί να ενσωματωθεί σε info kiosk ή hardware με οθόνη αφής ώστε να την χειρίζεται και ο πελάτης προσωπικά.

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: εφαρμογή σε μορφή animation spot (flash ή mpeg2) που περιέχει παρουσίαση σειράς προϊόντων, προσφορών κλπ με εμβόλιμα logo της επιχείρησης. Προβάλλεται non-stop σε οθόνη μεγάλων διαστάσεων που τοποθετείται σε βιτρίνες, ελεύθερα στο χώρο, σε εκθέσεις κλπ.

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: διαδραστική εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε σεμινάρια, εταιρικά περιβάλλοντα, εκπαιδευτικούς σκοπούς κλπ.

Οι ανωτέρω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν με ανάλογου στόχου διαδικτυακές, όπως main or sub sites, social networking campaigns, SEO plans κλπ.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού